Verrenaasten

Vier de kerk, samen met broers en zussen uit de wereldkerk

Het is goed het nieuwe seizoen samen te starten. Om samen de kern te vieren. Namelijk dat je gemeente van Jezus Christus bent. En dat Hij het zelf is die de gemeente liefheeft en voor de kerk zorgt. Hier én daar, wereldwijd. Van die kerk worden mooie dingen gezegd in de brief aan de Efeziërs (Ef. 2:21-22):

In Hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

In dat ‘samen’ mogen we ook onze verbondenheid met de wereldkerk zien. Om tijdens de startzondag die verbondenheid met de wereldkerk te vieren, vertellen vier ‘verre naasten’ in onderstaand filmpje hoe zij de kerk beleven. We hopen dat jullie je door Dennis (Zambia), Marc (Burkina Faso), Pompa (India) en Rommell (Vezenuela) willen laten bemoedigen tijdens de dienst op jullie startzondag.